Stav naší společnosti záleží na každém z nás
Hledat
Navigace: Obrana demokracie > Výzva poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

Výzva poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

 

Výzva poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

 

Vážení členové Parlamentu České republiky,

již několik let sledujeme s velkým znepokojením jednání prezidenta republiky Miloše Zemana, jímž často překračuje obvyklé pravomoci hlavy státu. Jsme přesvědčeni, že přímá volba prezidenta neopravňuje k takovému přístupu k výkonu jeho mandátu.

Slýcháme občas zmiňovat “zahraniční politiku prezidenta“, nic takového však neexistuje. Formulace a výkon zahraniční politiky z ústavy patří vládě, kontrolované Poslaneckou sněmovnou a Senátem a jejich věcně příslušnými výbory. Dlouhodobě pozorujeme, že prezident Zeman nekoordinuje a zřejmě ani nekonzultuje svá prohlášení v mezinárodních záležitostech s Ministerstvem zahraničních věcí, s hlavami států jedná bez přítomnosti českého velvyslance a čím dále tím více svým konáním otáčí naše směřování od Evropské unie a NATO, jejichž jsme členy, zpátky k východním autoritářským velmocím.

Chceme věřit, že naše země ještě stále je a zůstane parlamentní republikou, kde jedna osoba, ať v jakékoliv pozici, nemůže svévolně měnit obraz státu ve světě. Parlament má nepochybně i jiné prostředky, než je financování zahraničních cest prezidenta, aby zajistil, že se tak nebude dít.

Jsme pevně přesvědčeni, že v mnoha případech bylo jednání Miloše Zemana na samé hranici velezrady, jeho poslední jednání však tuto hranici viditelně překročilo.   Máme hlavu státu a nejvyššího velitele ozbrojených složek, který uráží a veřejně snižuje pověst BIS, bezpečnostní služby, která má v mezinárodním srovnání špičkovou úroveň a přináší relevantní výsledky. 

Neumíme si představit, co už jiného by mohlo indikovat spojení hlavy  státu se zájmy  nepřátelské mocnosti, než právě urážky vlastní bezpečnostní služby a snižování její kredibility doma i v zahraničí. Co jiného, než urážky našich spojenců v NATO a v Evropské unii a veřejná mezinárodní demonstrace příchylnosti k diktátorským režimům na Východě, naplňuje skutkovou podstatu práce proti zájmům republiky. Snad už jen pozvání cizích vojsk na naše území by mohlo být ještě viditelnějším znakem téhož.

Pokud obecně definujeme velezradu jako zločin spočívající v jednání proti státu, jehož je člověk občanem, například pokud se takový člověk pokouší intrikami svrhnout  nebo manipulovat vládu, změnit ústavní zřízení, jednat proti základním bezpečnostním a spojeneckým hodnotám a závazkům hájeným státem a takto ohrožovat jeho suverenitu, pak máme vážné obavy, že byl tento ústavní delikt již spáchán, a dokonce veřejně a opakovaně demonstrován.

My, níže podepsaní občané České republiky, se proto na vás obracíme s naléhavou žádostí, abyste v této věci konali a přijali taková opatření, která omezí možnost prezidenta republiky působit proti bezpečnostním a ekonomickým zájmům vlastní země.

V Praze dne 10.12.2018

Připojit se k výzvě

 
© obrana-demokracie.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma